کارشناسان شرکت تکنوژن به همراه بار علمی جامع قادر به پاسخگویی به شما مشترکین عزیز میباشند. جهت پیام ارسالی از طرف شما طی 24 ساعت پیش رو بررسی و اقدام میگردد.

اطلاعات تماس

ارسال پیام

با ثبت پیام میتوانید ارتباط مستقیم با مدیریت بخش های مختلف ایجاد نمایید.

موقعیت مکانی