.مشاوره

خدمات تکنوژن شرکت

Our Services .


کارشناسان تکنوژن آماده هرگونه خدمت رسانی و ارائه مشاوره برای ارتقاء سطح کیفی دامداریهای کشور می باشند، لطفا برای دریافت اطلاعات و انجام مشاوره های موردنیاز با متخصصان ما در تماس باشید.

دکتر عزیز قطب مشاور تغذیه:                                               a.ghotb@technogen.ir

دکتر آموزگار مشاور ژنتیک:                                          s.amouzegar@technogen.ir